Coronaprotocol - Officiële website GSBW uit Goirle

Coronaprotocol

Coronaprotocol

Corona protocol GSBW; laatste update: 22-06-2021

 

Dit protocol is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen blijven voetballen en gebruik te kunnen maken van het sportpark “D’n Kuil” van GSBW. We gaan ervan uit dat dit protocol door iedereen opgevolgd zal worden. We kunnen de maatregelen in een aantal categorieën verdelen;

UPDATE  22-06-2021 (memo vanuit de Gemeente Goirle)

Vanaf zaterdag 26 juni vervallen de meeste beperkingen, maar blijft de 1,5 meter afstand de allesbepalende norm. Ook blijven alle basisregels voor publiek toegankelijke locaties gelden. In dit bericht informeren wij u over de resterende voorwaarden die in ieder geval tot 16 augustus gelden.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Voor ons betekent dit dat deze op het gehele complex komt te vervallen.


Groepsvorming
De regels over groepsvorming komen geheel te vervallen. Dit houdt in dat het weer mogelijk is om
met meer dan 4 personen in groepsverband ergens heen te gaan of iets te ondernemen. Dit geldt
voor alle voor publiek toegankelijke locaties en in de openbare ruimte.

Horeca
Voor de horeca gelden binnen en buiten nog een aantal voorwaarden:
• Bezoekers nemen een zitplaats in. Dit mag ook een zitplaats aan de bar of een
kansspelautomaat zijn;
• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;
• Alleen op buitenterrassen mag met gebruik van kuchschermen worden afgeweken van de 1,5
meter afstand;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• Entertainment is weer toegestaan. Bezoekers moeten wel blijven zitten;
• Zelfbediening is weer toegestaan mits de 1,5 meter afstandsnorm wordt nageleefd;
• De beperking op sluitingstijden en het verbod op de verkoop van alcohol na 22.00 uur
vervallen;
• Met het gebruik van toegangsbewijzen is 1,5 meter afstand houden en het innemen van een
zitplaats niet nodig.
• Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, mogen alleen weer open met het
gebruik van toegangsbewijzen. 1,5 meter afstand houden en het innemen van een zitplaats is
dan niet nodig. Zonder gebruik van toegangsbewijzen blijven dansgelegenheden gesloten.

Er hoeft voor het terras bij GSBW niet meer gereserveerd te worden!


Sporten
Voor sporten binnen en buiten gelden de volgende voorwaarden:
• Wedstrijden zijn weer toegestaan. Ook met publiek;
• 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;
• Zowel sporters als het publiek houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• 1,5 meter afstand houden is niet nodig wanneer dit de sportbeoefening in de weg staat;
• Met het gebruik van toegangsbewijzen is bij professionele sportwedstrijden voor het publiek
1,5 meter afstand houden niet nodig;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• Voor sportkantines gelden de regels voor horeca.

 

UPDATE  17-03-2021

De reeds geldende regels die per de update van 14-10-2020 golden, blijven actief, maar er zijn wijzigingen.

 • Alle amateur-competities worden dit seizoen niet meer uitgespeeld. Er zal , als het kan ,nog wel een regio cup gespeeld worden
 • Seniorenteams mogen tot 27 jaar weer volledig trainen. Leden van 27 jaar en ouder mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie

UPDATE 14-10-2020

De al geldende regels zoals eerder vermeld (deze vindt u door naar beneden te scrollen) blijven ook nu nog van kracht, maar er zijn extra maatregelen aan toegevoegd:

 • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
 • Seniorenteams mogen helaas niet trainen
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

 

UPDATE 30-09-2020

Vragen:

 • Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?

Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

 • Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario’s zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden?

Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Deze scenario’s worden binnen drie weken verder gecommuniceerd door de KNVB.

 • Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?

Nee, er is door het bestuur besloten dat ook senioren niet kunnen trainen, ook niet in groepjes van 4.

 • Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?

Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte.

 • Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken?

Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

 • Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiders aanwezig zijn?

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

 • Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 • Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?

In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

 

Verder zijn we op zoek naar vrijwilligers die toezicht willen houden aan de poort. Graag melden bij het bestuur: bestuur@gsbw.nl

 

We hopen dat jullie willen meewerken aan deze regels. Als we dit samen doen hopen we dat we snel weer mogen kijken bij de wedstrijden en dat het clubhuis weer open kan.

 

Regels en afspraken op en rondom het sportcomplex in het algemeen

 • Alle gasten dienen zich te registreren zodat de GGD contact kan opnemen bij een eventuele besmetting. Dit kan bij binnenkomst via het registratieformulier of via de QR-code dit op verschillende plaatsen te vinden is.
 • Er zijn algemene richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden in welke situatie dan ook.
 • GSBW volgt hierin de door de overheid opgelegde richtlijnen en maatregelen in overleg ook met de Gemeente Goirle. Dit betekent het volgende;
 • Bij het betreden van het complex verwachten we van ieder dat
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Personen die tot één huishouden behoren en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, zeker voor en na bezoek van het sportcomplex.
 • Schud geen handen en geef geen high five of box.
 • Vermijd drukte en volg de aangegeven route en regels op het complex.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

 

Regels en afspraken in het clubhuis en op het terras.

 • GSBW volgt in het clubhuis en op het terras de regels van het RIVM en Koninklijke Horeca Nederland.
 • Volg de route en hygiëne instructies in het clubhuis en terras op.
 • Ook in het clubhuis en op het terras dient 1,5 meter afstand bewaard te worden door iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Personen vanaf 18 jaar moeten op het terras en in het clubhuis een zitplaats hebben.
 • Personen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Anderen moeten 1,5 meter afstand houden.
 • Jongeren tot en met 12 jaar mogen bij elkaar zitten (geen 1,5 meter) en mogen contact hebben met ouderen.
 • Jongeren tussen 13 en 18 jaar mogen ook bij elkaar zitten, maar moeten 1,5 meter aanhouden bij contact met ouderen.
 • Wanneer deze 1,5 meter afstand door drukte niet nageleefd kan worden, zal namens GSBW verzocht worden het clubhuis/terras te verlaten.

 

Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen

 • Per team haalt 1 trainer de ballen op bij de materiaalbeheerder
 • Schud geen handen en geef geen high five en box.
 • Vermijd als trainer/begeleider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Houd als trainer/coach 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd

 • Teams die bij GSBW verzamelen voor uitwedstrijden doen dat buiten en niet in het clubhuis.
 • Draag een mondkapje (voor 13 jaar en ouder) wanneer personen buiten je huishouden in één autorijden bij uitwedstrijden.
 • Publiek is toegestaan bij wedstrijden; daarbij geldt dat publiek van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen. Publiek staat achter de omheining dan wel minimaal 2 meter buiten de lijnen wanneer er geenomheining is.
 • Vermijd als trainer/coach en publiek geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en spreekkoren.
 • Tijdens de sportbeoefening is voor spelers van 18 jaar en ouder geen 1,5 meter afstand nodig.
 • De 1,5 meter regel geldt wel in de rust, kleedkamer en clubhuis. In de dug-out is de 1,5 meter maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen.
 • Naast spelers zijn alleen trainers/coaches welkom in de kleedkamers / kleedkamer gangen. Ouders zijn dus NIET welkom in de kleedkamers en in de gangen.
 • Niemand mag zonder toestemming van de materiaalbeheerders in het materiaalhok komen.
 • De jeugdteams en de senioren teams mogen douchen. Hierbij geldt dat voor 18 jaar en ouder in de kleedkamer de 1,5 meter regel in acht genomen dient te worden.
 • Indien mogelijk wordt er voor 1 elftal gebruik gemaakt van meerdere kleedkamers.
 • Gebruik in verband met de hygiëne geen gezamenlijke bidons, iedereen heeft een eigen bidon.

 

Protocol constatering corona bij leden

 • Wanneer er corona wordt geconstateerd bij één van de spelende leden van GSBW dan gaat het volgende protocol in werking;
 • De speler licht zijn trainer en begeleiding in;
 • Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest;
 • Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine moeten en contact moeten opnemen met de GGD;
 • Op dat moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd; Dat zal altijd in overleg met de KNVB gebeuren.
 • Verder volgen we in dergelijke gevallen de aanwijzingen van de GGD.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!